آرشیو ماه: شهریور ۱۳۹۷

عهدنامه شیعه به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، به جز یک جمله ، که در برخی از منابع وجود دارد و در بعضی از منابع وجود ندارد ، متن زیارت عاشورا ، از سوی همه ی بزرگان شیعه ، با متنی یکسان مورد تأیید قرار گرفته . در اهمیت زیارت عاشورا همین کفایت […]